Vajame abi!

Vajame abi rekvisiitide leidmisel. Kui kellelgi leidub kodus järgnevaid esemeid ning on nõus neid meile nädalaks laenama, siis oleksime äärmiselt tänulikud.

Puudu on:

Suured prillid/prilliraamid

Lastevannid, nii palju kui on! 🙂

Teatada võib aadressil nelepihla@gmail.com või telefonil 51 70 480